Produktiehal met opslagloods en sociale-en kantoorruimte
Bytom [in uitvoering]