Ontwerp en sleutelklare bouw van productiehallen

De door CoBouw gebouwde productiehallen combineren een modern design, functionaliteit en duurzaamheid. Deze uitstekende eigenschappen volgen uit de door ons gebruikte kwalitatief hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie. Wij beseffen goed dat je de bouw van productiehallen innovatief moet aanpakken. Daarom zorgen wij ervoor dat onze hallen de meest optimale huisvesting bieden voor de technologische en productieprocessen die daarbinnen plaatsvinden.

Ontwerp van productiehallen

 • De ontwerpfase begint met de analyse van de behoeften van de klant en een gedetailleerde analyse van het gehele productieproces, dat in de hal zal worden gedraaid.
 • Na de nauwkeurige analyse van het productieproces stellen wij concrete oplossingen en componenten voor in de vorm van een eigen technologisch concept van de productiehal.
 • Dankzij jarenlange ervaring optimaliseren wij het ontwerp, rekening houdend met eventuele suggesties van de klant die worden omgezet in oplossingen op maat van de productietechnologie.
 • Al in de ontwerpfase houden wij rekening met eventuele wijzigingen in het productieproces. Daarom streven wij ernaar om de toekomstige ontwikkelingen van het pand te voorspellen, en om het pand van te voren aan de voorspelde veranderingen aan te passen.
produkcyjne-tresc1a

Verdeling van zones in productiehallen

 • Bij het ontwerpen van de productiehallen bepalen wij precies de vuurbelasting die af hangt van de in het productieproces gebruikte materialen en hulpmiddelen.
 • Vervolgens maken wij een gedetailleerde planning van de zone van grondstoffenlevering en de expeditie van het eindproduct.
 • De productiehallen zijn meestal voorzien van een uitgebreide sociaal-sanitaire ruimte voor werknemers. Afhankelijk van het type van productieproces (vervuild of schoon) voorzien wij de hal in de doorloop van kleedkamers.
 • In de levensmiddelenindustrie ontwerpen wij en bouwen hallen die aan de eisen van HACCP voldoen.

Ventilatiesysteem in productiehal

 • Een ander element, waarop wij bijzondere nadruk leggen in de ontwerpfase, is het bepalen van de gewenste te verplaatsen luchthoeveelheid afhankelijk van het productieproces.
 • Op basis van de analyse kiezen wij het beste ventilatiesysteem. Voor productieprocessen waarbij sprake is van grote winsten van warmte stellen wij voor om verwarmingssystemen met warmteterugwinning toe te passen waardoor de klanten aanzienlijke gebruikskosten kunnen besparen.

Productie hallen - sleutelklare oplevering

 • Bij het ontwerpen en bouwen van productiehallen zorgen wij ervoor dat het pand een samenhangend geheel wordt vanaf de gebruikte technologieën tot aan het moderne design en efficiënte constructie van het gehele complex.
 • Met creatief denken, technologie en ervaring maken we de door ons gebouwde productiehallen ook architectonisch aantrekkelijk.
 • Wij bieden prijsvoordelige oplossingen bijvoorbeeld door het inplannen van de sociale- en kantoorruimten binnen in de hal met behoud van de functionaliteit van het pand.
 • Op verzoek ontwerpen wij een apart kantoorgebouw, dat een visitekaartje van de firma wordt en representatief is voor het zakelijke profiel van de klant.
Wij zullen heel blij zijn om een project volgens uw verwachtingen te mogen uitvoeren.
Onze kennis, ervaring en technologische mogelijkheden staan tot uw beschikking