Ontwerp en bouw van sleutelklare sorteer- en opslaghallen

De sorteer- en opslaghallen voor groenten en fruit worden gebouwd om de voedselproducten voor wederverkoop voor te bereiden. Om deze reden, worden dit soort panden voornamelijk door telersverenigingen gebouwd. Dit soort hallen zijn ruimten waar logistieke processen plaats vinden, onder andere het wassen, klaarmaken, en verpakken van producten en de opslag van groenten en fruit. Naar ons inzicht is de beste manier om aan de slag te gaan voor het bouwen van een moderne sorteer- en opslaghal van fruit of groenten, de oprichting van een telersvereniging en het verkrijgen van EU-subsidies.

De complete offerte van CoBouw

Als onderdeel van onze diensten bieden wij professionele support bij het verkrijgen van een financiering uit de Europese Unie, en vervolgens realiseren wij het gehele bouwproces op basis van ons ontwerp. Zo ontstaan de sorteer- en opslaghallen voor groenten en fruit, die in alle opzichten voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende klanten.

sortownie-tresc0a
sortownie-tresc1a

Regels voor het bouwen van een functionele sorteer- en opslaghal voor groenten en fruit

Het ontwerpen en bouwen van stalen sorteer- en opslaghallen hebben wij in fasen verdeeld. Deze verdeling zorgt voor betere controle van de investering met zorg voor elk detail.

De fasen zijn:

 • ontmoeting met de klant: identificatie van de behoeften en analyse van het productieproces,
 • ontwikkeling van een technologisch concept,
 • voorbereiding van een visualisatie en offerte,
 • opstellen van het ontwerp om een bouwvergunning te verkrijgen,
 • zorgen voor alle formaliteiten,
 • verkrijgen van een bouwvergunning,
 • allesomvattende uitvoering van de investering.

Analyse van de behoeften van de klant en ontwerpmogelijkheden

 • Het werk begint met een gedetailleerde analyse van de technologische cyclus, die in een nieuwgebouwde hal plaats gaat vinden. We houden rekening onder andere met de stroom van goederen, de manieren waarop leveringen worden verricht, de expeditie en het verloop van het hele sorteringsproces en opslag van fruit in de nieuwgebouwde hal.
 • Bij het sorteren van fruit/groenten spelen de technologische lijnen het belangrijkste rol. Daarom eerst gaan wij kijken naar hun capaciteiten. Alleen al om deze reden, werken we in een vroeg stadium van het ontwerpwerk samen met de leverancier van deze lijnen.
 • Nadat de technologische lijn uitgekozen is en eventuele aanpassingen daarin zijn aangebracht, bepalen wij de optimale oppervlakte van de sorteringshal. We definiëren ook het aantal werknemers in de hal, om het pand in het toekomstige werksysteem aan te passen (één of twee ploegen).
 • In dit stadium checken wij ook de plannen van de klant wat betreft het oppervlak van de sociale en kantoorruimte.
 • Alle sorteringshallen behoren tot de voedingsindustrie, daarom - al in de eerste fase - houden wij rekening met alle criteria van HACCP en BRC-normen.
 • Dit soort objecten zijn meestal voorzien van kamers met gecontroleerde atmosfeer. Daarom houden we rekening met de geschatte hoeveelheid van de opgeslagen fruit/groenten, de wijze van levering en in ontvangstneming van de goederen. Deze inschattingen zijn belangrijk omdat ze in grote mate beslissend zijn voor de juiste keuze van het oppervlak en de hoogte van de kamers. Bovendien is dit cruciaal voor de opslagkosten van de goederen en de efficiëntie van het koelsysteem.

Voorlopig ontwerp van sorterings- en opslaghal voor fruit

 • Op basis van alle door de klant verstrekte informatie maken wij een voorlopig ontwerpconcept. Vervolgens, tijdens ontmoetingen met de klant, analyseren wij of ons voorstel aan zijn verwachtingen voldoet.
 • Als er suggesties op komen worden zij in behandeling genomen en aangevuld met onze ideeën en oplossingen om het ontwerp tot in het kleinste detail toe af te werken.
 • Zodra ons technologisch - architectonisch concept goedgekeurd is, gaan wij over naar de fase van visualisering van een elegant gebouw met sociale en kantoorruimten, zodat het mooi past bij de constructie van de hal.

Branding en bouwproject

 • Op verzoek van de klant creëren we het imago van de producentengroepering, ontwikkelen wij een logo en zorgen voor de marketing-identificatie van het bedrijf, zodat alle elementen een samenhangend geheel gaan vormen.
 • We besteden aandacht aan marketing- en brandinggerelateerde problemen, omdat ze een belangrijke rol spelen in de verdere verkoop van uw producten.
 • De volgende fase van ons werk is voorbereiding van het bouwproject. Na het verkrijgen van de bouwvergunning gaan wij aan de slag met bouwwerken.
Wij zullen heel blij zijn om een project volgens uw verwachtingen te mogen uitvoeren. Onze kennis, ervaring en technologische mogelijkheden staan tot uw beschikking