Produktiehal en sociaal/buro gebouw Pyskowice [in uitvoering]