Produktiehal en sociaal/buro gebouw
Pyskowice [in uitvoering]