Locatie
De productie- en opslaghal wordt gebouwd in Jastrów, Provincie Wielkopolskie.
Ontwerp

De oppervlakte van de productie- en opslaghal zal 5.500 m² bedragen. Het sociale en kantoorgebouw in baksteen te bouwen zal een oppervlakte hebben van 500 m2.