De firma VAN DEN BLOCKE.PL is een vooruitstrevende firma die gespecialiseerd is in scenografie (opstellen van winkeletalages). Op basis van het complete architectuurconcept inclusief de 3D visualisaties van onze firma bouwt de firma VAN DEN BLOCKE.PL een eigen vestiging met een moderne uitstraling, hetgeen kenmerkend is voor het bedrijf. Onze visie sloot volledig aan bij de ideeën van onze klant. Tot de verantwoordelijkheden van de firma CoBouw behoren o.a. het uitvoeren van de grondwerkzaamheden, het maken en plaatsen van de fundamenten, de levering en montage van de complete hal, de vloerplaat, alle werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van de buitenterreinen en de installaties.