De firma CoBouw voert de uitbreiding uit van de bestaande opslaghal voor de firma BIOMAXIMA S.A. te Lublin. De bestaande hal is ook geprojecteerd en gebouwd door de firma CoBouw. Het uit te voeren werk bestaat uit het opstellen van het ontwerp voor de uitbreiding van de opslaghallen inclusief de nutsvoorzieningen, de installaties, de infrastructuur en het groen als hoofdaannemer, De firma CoBouw is verantwoordelijk voor het toezicht op het hele bouwproces, dat bestaat uit de realisatie van de fundering, de uitvoering van het grondwerk, de levering en montage van de hal inclusief het installatiewerk en het storten van een industriële vloer.