Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja paliw ze źródeł odnawialnych, organizacja dostaw biomasy do jednostek energetyki zawodowej, wykonywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, rekultywacja składowisk odpadów oraz makroniwelacja terenów, jak również handel paliwami energetycznymi.

W zakresie firmy CoBouw spoczywa wykonanie projektu technicznego konstrukcji stalowej oraz dostawa i montaż hali produkcyjnej.