Uitbreiding van het logistiek centrum van Indeka Logistic City wordt onze 21ste realisatie gevestigd in Słupsk en de omgeving. Deze investering met een beoogde oppervlakte van 40.000 m² die in meerdere fasen is opgesplitst vindt plaats in Płaszewko, binnen de Speciale Economische Zone van Słupsk.

Investeerder

Het logistiek centrum van Indeka Logistic City zal opslag- en vervoerdiensten aanbieden.

Locatie

Speciale Economische Zone van Słupsk, Subzone Płaszewko

Ontwerp

Ons ontwerp betreft een uitbreiding van het logistiek centrum met een opslaghal met een oppervlakte van 12.000 m2.