De firma CoBouw maakte naar eigen idee een architectonisch ontwerp van de investering met 3D-visualisatie, waarvan het resultaat de bouw van een modern kantoorgedeelte voor de firma VERTEX is, dat het eigentijdse karakter van de firma VERTEX benadrukt. De gebruikte kleurstellingen hebben een ideaal contrast, accentueren en beklemtonen het logo van de firma en sluiten volledig aan bij haar bedrijfskleuren.
Het uit te voeren werk bestaat uit het maken van het ontwerp voor de bouwvergunning en de bouw van een productie- en opslaghal, inclusief de aanleg van nutsvoorzieningen en installaties, met een kantoorgedeelte en sociale ruimte. Het complex heeft een totale oppervlakte van ongeveer 3.040 m2.

De firma CoBouw is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het toezicht op het hele bouwproces. Deze bestaat uit het realiseren van de fundering, de uitvoering van het grondwerk, de levering en montage van de complete productie- en opslaghal, het aanbrengen scheidingswanden, de realisatie van een kantoorgedeelte en sociale ruimte met gevels van stalen panelen, de afwerking van het geheel, het storten van een industriële vloer en het aanbrengen en aanleggen van de nutsvoorzieningen, alle installaties aan de binnen-en buitenkant, de infrastructuur en het groen.